Anatomi online hos SweHealth

Anatomi online,planscher,posters,skelett,undervisning

Rörlig modell av axel med muskler, i fem delar

Denna fina axelmodell av axelleden består av övre delen av humerus, nyckelbenet och skulderbladet. Modellen visar musklerna runt axelleden och kan delas upp i fem delar. Följande muskler är avtagbara:

- M. subscapularis

- M. supraspinatus

- M. infraspinatus

- M. teres minor

Dessutom är muskulaturens ursprung och fästen markerade med blå respektive röd färg. Axelmodellen är monterad på ett vitt stativ.

 


 

När muskler avlägsnats kan humerus röras fritt och axelledens naturliga rörelser (bl.a: abduktion, adduktion, inåt- och utåtrotation, flexion och extension av armen, lyft av armen över horisontalplanet och cirkelrörelser) kan illustreras.

Anatomiskt sett visar axelmodellen en del av överarm, axelbladet och nyckelbenet - därför också axelledet och akromioklavfogen. Modellen visar också ligamenten liksom rotatorkuffan 4 muskler (även kallad rotatorkuffen):

m. abapularis, m. supraspinatus, m. infraspinatus och mteres minor.

Dessutom visar modellen broskbelagda gemensamma ytor i ljusblå färg, färgmarkeringar för andra muskler i regionen (i röd och mörkblå färg) och de långa bicepsna från m. Biceps brachii.

 

När det gäller rörelse är den gemensamma modellen flexibel och kan separeras i 5 delar. De ovan nämnda musklerna kan sålunda avlägsnas, varefter överarmen kan flyttas fritt för att visa rörelser såsom bortförande och rotation.

Kliniskt är modellen idealisk för förståelse av impingementsyndrom, rotationsmanchettskador och bicepstendinit. Det kan också användas för att förstå störningar som frusen axel, artros (osteoartrit) i acromioklavikeln och axelns instabilitet. Naturligtvis kan den också användas för att förstå frakturer, leder och sprains.

 

 

16 Aug 2019