Anatomi online hos SweHealth

Anatomi online,planscher,posters,skelett,undervisning

Blogg

RSS

Anatomiplansch Muskler och Skelett PAKETPRIS

30 May 2023

 

Paketpris anatomiplansch duo av vår storsäljare Muskler (The muscular system) och Skelett (The Skeltal system)

2st planscher med pappersplanscher med högblank PET-plastfilm.

Mer info nedan : 

 

https://www.swehealth.se/anatomi-c-128/anatomiplanscher-c-129/rorelseapparaten-c-257/skelett-affischer-c-270/anatomiplansch-skelett-p-1918

 

https://www.swehealth.se/anatomi-c-128/anatomiplanscher-c-129/rorelseapparaten-c-257/muskel-affischer-c-269/anatomiplansch-muskler-the-muscular-system-p-873

Bäcken modell med bäckenbotten

18 Nov 2020

Kvinnliga bäcken i hög kvalitet

Bäcken modell består av enskilda stöd flexibla ben och muskler som inkluderar:

 

Bäckenbottenmuskulaturen som illustreras i enskilda gjutna muskler och lager. 

oss coccyx

sacrum

oss coxae (fusion av Ischi, pubis och höftbenet, flexibelt monterade till korsbenet för att demonstrera förskjutning i SI leden.

L IV

L V

Mått på bäcken modellen :

Diameter trans versa (över bäcken ingång) = 12 cm

Diameter conjugata (från toppen av korsbenet mot bäckenbensfogen) = 12,5 cm

Diameter obliqua (snett genom bäckenet ingång) = 12,5

Mått på bäckenöppningen:

Anteroposterior änden av bäckenet (avståndet från bäckenbensfogen till spetsen av oss svanskotan) = cirka 11 cm (beroende på svanskotan position som är rörlig)

Trans-versa diameter (över bäcken änden) = 12 cm

si leden är flexibel på grund av en särskild elastisk montering.

 


Anatomiskt 

 

  Bäckenet består av enkelgjutna flexibla ben och bäckenbottenmusklerna illustreras i enkelgjutna muskler och lager. Följande är synliga och numrerade: 

1. M. levator ani AM iliococcygeus BM pubococcygeus CM puborectalis 2. M. obturatorius internus 3. M. piriformis 4. M. transversus perinei superficialis 5. M. transversus perinei profundus 6. M. coccygeus 7. M. sphincter ani externus 

8 M. ischiocavernosus 9. M. bulbospongiosus 10. M. sacrococcygeus ventralis 11. M. pubovaginalis 12. Sacrotuberal ligament 13. Urethra 14. Vagina 15. Anus 16. M. bulbus vestibuli 17. M. center tendineum perinei 18. M. canalis obturatorius 19. Rectum 20. Uterus 21. Vesica urinaria 22. Clitoris

Benen är: 

os coccygis os sacrum os coxae (fusion av ischi (sittben), pubis (pubic bone) och ilium (hip / intestinal bone) flexibelt monterade på sacrum för att demonstrera jordskred i SI-fogen. 

L IV LV Benens detaljer är mycket fina och modellens konstruktion gör Det är möjligt att lossa iliosacralleden och förflytta oss coccygis.Dimensionerna är naturliga, vilket gör modellen idealisk för undervisning i anatomiska och födelseförberedelser, till exempel. 

Mått vid bäcken ingången: Diameter transversa (tvärs över bäcken ingången) = 12 cm Diameter conjugata (från toppen av korsbenet till symfys pubica) = 12,5 cm Diameter obliqua (snett genom bäcken ingången) = 12.5 

Dimensioner vid bäcken utlopp: Anteroposterior utloppet av bäckenet (avstånd från symfysepubica till toppen av os coccygis) = ca. 11 cm (beroende på placering av coccygis när den är rörlig) Diameter transversa (tvärs över bäckenutloppet) = 12 cm

Rörligt måste modellens fogar nämnas. Både SI-lederna (articulatio sacroiliaca) och fogen mellan korsbenet och svansbenet (articulatio sacrococcygea) är flexibla eftersom de hålls fast av elastiska band. Liten rörelse kan därför visas i dessa leder. 

Den främre leden som kallas symphysis pubica å andra sidan rör sig inte alls. 

Det bör betonas att modellen inte kan separeras på något sätt.

Kliniskt, som nämnts ovan, kan modellen användas i samband med rehabilitering efter födseln, kirurgiska ingrepp etc. Det kan också användas i samband med födelseförberedelser och liknande.

Dessutom kan den användas för att förstå bäckenfrakturer med felinställning såväl som specifika sjukdomar såsom axiell spondylartrit, som inkluderar involverar SI-leder.

Kranium modell

29 Jan 2020

Kranium Modell gjuten i vit plast . Modellen är i naturlig storlek.

Kranium Modell gjuten i vit plast . Modellen är i naturlig storlek. 

Letar du efter en kranium modell som täcker de flestas behov, är producerad i vuxen storlek och säljs till lägst möjliga pris är denna perfekt för dig. Det är vår mest sålda kranium modell.  

Modellen är gjuten i vit plast. Toppen av kraniet är avtagbar så skallbasen (basis cranii interna) kan studeras. Den hålls på plats med små magneter och plastpinnar som endast kan ses när toppen är avtagen. Vi vill nämna att skarven mellan toppen och resten av kraniet är ganska ojämn – avsaknaden av ”finish” får jämföras med det låga priset. 

Denna kranium modell kan också köpas i en modell som också omfattar dura mater med bland annat falx cerebri och tentorium cerebelli. Se den vid priset nedanför.

Anatomiskt sett kan ett mänskligt kranium indelas i två delar och kraniemodellen visar därför följande:

1) Hjärnskålen (neurokranium) som omsluter hjärnan och hörsel- och balansorganet.

2) Ansiktsskelettet (viscerokranium) som omger näshålan och bildar den tandbärande ramen omkring munhålan. De 32 tänderna ses också.

Hjärnskålen består av åtta ben – fyra opariga (pann-, sil-, kil- och nackbenet) och två pariga (hjäss-, och tinningbenet). Alla dessa ben samt deras suturer kan identifieras på modellen.

Ansiktsskelettet består av sex pariga ben (överkäks-, gom-, ok-, näs- och tårben samt den undre näsmusslan), samt tre opariga ben (underkäksbenet, silbenet och plogbenet). Alla dessa ben samt deras suturer kan också ses på kraniemodellen. OBS: Tungbenet räknas också till ansiktsskelettet men kan inte ses på denna modellen.

Det mänskliga kraniet har riktigt många hål och kanaler som innehåller blodkärl och nerver. På denna kraniemodell ses många av de viktigaste hålen och kanalerna, men inte alla. De viktigaste anatomiska ”landmärkena” ses, som t.ex. processus styloideus, men mindre detaljer är inte med.

Rörelsemässigt är det endast relevant att omtala käkleden. Underkäksbenet (os mandibularis) hålls fast med en relativt lång metallfjäder som via skruvar sitter fast på under- och överkäksbenet. Stora gummibitar är fastmonterade på käkledens ledpannor (fossa mandibularis), som håller fast ledhuvudet (caput mandibule) som i en ”gummiskål” – se bilder till vänster.  

Modellens käkleder är inte särskilt rörliga. Underkäken kan röras upp och ned samt till sidorna, men den glidande ledmekanism som käkleden normalt har kan inte demonstreras.

Underkäken kan lossas från resten av kraniet om man skruvar upp minst en av skruvarna med en skruvmejsel.

 

Kliniskt sett är kranium modellen perfekt att använda till förståelse av sjukdomar och tillstånd som kan uppstå i denna delen av skelettet. 

Plansch akupunktur - The Essential Charts af Acupuncture

29 Jan 2020

Plansch akupunktur - The Essential Charts af Acupuncture

The Essential Charts of Acupuncture - 70x100 cm

Vägledning och översikt i av kroppen för akupunktur

Akupunktur affischerna / posters utgör tillsammans det ultimata verktyget för både studenter och professionella som inte äventyrar kvaliteten. Under den mer än 1 år långa design- och utvecklingsfasen är receptet:  

Specialiserade anatomiska teckningar

En rikedom av litteratur och inlägg

Otaliga förbättringar och recensioner

Pedagogik och systematik

Professionell fåfänga ner till minsta detalj

Från början är tanken att affischerna måste vara ett oöverträffat pedagogiskt hjälpmedel, att memorera och upprepa essensen av akupunktur. Innehållet är därför skräddarsydd för studenter på akupunkturutbildning och för snabb översikt för utbildade och erfarna akupunktörer.

SPECIFIKATIONER    
- Färgförstärkta och tydliga meridiankurser 
- Engelska och kinesiska meridian namn, samt engelska förkortningar.  
- Placering av poäng huvudsakligen enligt Peter Deadmans "A Manual of Acupuncture" 
- Färg och symbolmarkerade poster inklusive Yuan Source, Luo, 5 element, Shu och Mu 
- 5-elementets lag som tilläggs illustration som innehåller 5-elementspunkterna 
- Utvalda extraordinära artiklar med sina kinesiska namn 
- Europeiska poängnamn  
- Anatomiskt korrekt basfigur 
- Ben- och benprocesser (utskjutningar, indragningar etc.) 
- Format: En landskapsaffisch på 70 x 100 cm, 200 g papper, applicerad på SoftTouch - en matt och exklusiv finish

Affischerna levereras rullade och inslagna i plastfilm. Avsett för inramning.

Rörlig modell av axel med muskler, i fem delar

16 Aug 2019

Denna fina axelmodell av axelleden består av övre delen av humerus, nyckelbenet och skulderbladet. Modellen visar musklerna runt axelleden och kan delas upp i fem delar. Följande muskler är avtagbara:

- M. subscapularis

- M. supraspinatus

- M. infraspinatus

- M. teres minor

Dessutom är muskulaturens ursprung och fästen markerade med blå respektive röd färg. Axelmodellen är monterad på ett vitt stativ.

 


 

När muskler avlägsnats kan humerus röras fritt och axelledens naturliga rörelser (bl.a: abduktion, adduktion, inåt- och utåtrotation, flexion och extension av armen, lyft av armen över horisontalplanet och cirkelrörelser) kan illustreras.

Anatomiskt sett visar axelmodellen en del av överarm, axelbladet och nyckelbenet - därför också axelledet och akromioklavfogen. Modellen visar också ligamenten liksom rotatorkuffan 4 muskler (även kallad rotatorkuffen):

m. abapularis, m. supraspinatus, m. infraspinatus och mteres minor.

Dessutom visar modellen broskbelagda gemensamma ytor i ljusblå färg, färgmarkeringar för andra muskler i regionen (i röd och mörkblå färg) och de långa bicepsna från m. Biceps brachii.

 

När det gäller rörelse är den gemensamma modellen flexibel och kan separeras i 5 delar. De ovan nämnda musklerna kan sålunda avlägsnas, varefter överarmen kan flyttas fritt för att visa rörelser såsom bortförande och rotation.

Kliniskt är modellen idealisk för förståelse av impingementsyndrom, rotationsmanchettskador och bicepstendinit. Det kan också användas för att förstå störningar som frusen axel, artros (osteoartrit) i acromioklavikeln och axelns instabilitet. Naturligtvis kan den också användas för att förstå frakturer, leder och sprains.

 

 

Rörelseapparatens Anatomi svenska och latin plansch

1 Mar 2019

Den ultimata anatomiplanschen: Ett redskap till alla som arbetar med eller helt enkelt har intresse för människokroppens anatomi och som inte vill kompromissa med kvaliteten.

Planschen har utvecklats tillsammans med läkarstudenter och har finkammats efter fel av experter. Till skillnad från liknande anatomiska planscher innehåller denna allt om ben, leder, ligament och muskler i kroppen och huvudet och kan därför användas som en atlas i överblicksform. Innehållet är skräddarsytt till studenter på läkarlinjen, fysioterapilinjen, sjuksköterskeutbildningen och många andra utbildningar inom hälsa och sjukvård. Planschen ger en visuell överblick men utan att det går ut över detaljerna. En ambitiös och professionell plansch som dessutom är riktigt fin att se på.  

Planschen rekommenderas av professor Jørgen Olsen som är kursledare för anatomikursen på Köpenhamns Universitet. 

 


 

Specifikationer:

- Ben och benutskott

- Muskler inkl. ursprung och fäste 
- Leder och viktiga ligament 
- Grupperade och namngivna efter samma system som dansk litteratur av Bojsen-Møller og J. Tranum-Jensen 
- Svensk-latinsk nomenklatur 
- Format: 70x100 cm, 250g papper – perfekt till inramning 
- I pdf-filen vid produktbilderna till vänster kan du läsa om de få undandtag där planschen inte har kunnat inkludera alla detaljer.  

Recensioner

“Jag använder min plansch till att plugga på kroppens anatomi och speciellt till att öva på namnen på benutskotten. Det bästa är att den både är otroligt fin som en inredningsdetalj och samtidigt väldigt användbar och extremt pedagogiskt uppbyggd” – Martin, sjuksköterskestudent

“Planschen hänger i mitt behandlingsrum och är till stor hjälp i min vardag tack vare dess detaljrikedom och överskådlighet. Jag använder den till att påminna mig själv om muskelursprung och -fästen, men också till att illustrera mina förklaringar för klienter. Det bästa är nog – i kombination med ovanstående – att jag har informationen precis där jag ska använda den och inte behöver slå upp i en bok”. – Michael 

”På andra planscher saknas verkligen många detaljer, dvs. när man kommer längre på utbildningen så kan de inte användas till någonting. När man först har lärt sig vad musklerna heter, så finns det inte mer att hämta. Denna planschen kan man däremot fortsätta att använda.” – Jennifer, läkarstudent

 

Akupunkturmodell hund

5 Dec 2018

Nyhet

Akupunkturmodell hund

Akupunkurmodell av hund, monterad på en platta.

- Framsidan av modellen visar akupunkturpunkterna och baksidan visar djurets anatomi i färg.

- Manual medföljer på engelska och kinesiska.

- Tydliga akupunkturpunkter som är lätta för akupunktören att urskilja.

- Höjd 29 cm.

Tens apparat

2 Dec 2017

 

TENS apparat - SweTENS touch

Nyhet 2018 

TENS apparat - SweTENS touch

TENS apparat -  SweTENS touch

Smärtlindring utan läkemedel

Rekommenderas av sjukgymnaster och naprapater

Använd TENS apparat för att hjälpa  spända och trötta muskler att slappna av.  Tens kan även med fördel användas vid  bla mensvärk, värk i skuldror, Rygg/nacke samt vid musarm. Tens kan i många fall effektivt lindra smärta.  Den är lätt att använd  och har en 4" touch skärm med uppladdningsbart batteri med upp till 10 timmars användning.

En TENS apparat / massage apparat stimulerar muskler och nerver med elektriska impulser.

12 färdiga program gör den lätt att använda
Justerbar timer mellan 10-60 minuter
Justerbar styrka/ intensitet  i 20 nivåer
4 Elektroder ingår 
USB laddningskabel till dator
Kablar 
Nätadapter (internationell reseladdare 110v-240V)
Placerings diagram / instruktioner 

Anatomisk broschyr

30 Oct 2017

Anatomi väntrum

Denna laminerade broschyr innehåller de mest populära anatomiska bilderna i ett snyggt, kompakt format som är lätt att ta med överallt.Guiden demonstrerar numrerade anatomiska strukturer och innehåller engelska-latinska namn, som kan döljas om du vill testa dig själv.Denna broschyr är en uppdaterad andra upplaga, med ny design och anatomiskt innehåll och organisering. Broschyrens laminering säkrar en god hållbarhet och motståndskraft mot vatten.När broschyren är stängd är formatet 23x10,5 cm. När den är uppfälld, är den stor som ett A4-sida, med tryck på båda sidor

 

Hjärna anatomisk broschyr

Hjärna anatomisk broschyr

 

Ryggrad anatomisk broschyr

Ryggrad anatomisk broschyr

Minitorso 15 delar till lägsta priset

3 Dec 2016

Minitorso 15 delar | 26 cm

Mänsklig torso modell

 

Denna lilla och populära minitorso är bara 26 cm hög. Trots sin storlek kan torson separeras i 15 delar. Torso kan vara en rolig present eller fungera som ett verktyg för att förklara de mest grundläggande placeringar och former av mänskliga organ.

Torson har följande lösa delar.:- Löstagbart bakhuvud - 2-delad hjärna - 4-delade lungor - Hjärta - Matstrupe, luftstrupe och aorta - Mellangärde - Lever med gallblåsa - Magsäck - Tolvfingertarm och mjälte - Tarmsystem.

Utöver möjligheten att ta ovanstående lösa delar ut, demonstrerar själva torson den ytliga muskulaturen på höger fram- och baksida dock med mindre detaljer.

Både käkmusklerna och hela ryggen, med bl.a. axelns muskulatur, är synlig. Observera att de lösa delarna kan kräva lite tålamod att få på plats igen efter att de tagits ut.

Ett roligt och pedagogiskt verktyg till ett bra pris! Undervisa i Anatomi med Torso 

 

https://www.swehealth.se/anatomi-c-128/torso-organdockor-c-198/minitorso-15-delar-p-1842

 

Triggerpunkter - Plansch

9 Jul 2016

Affisch anatomi muskler

Denna uppsättning av två laminerade triggerpunkts planscher affischer är högt prisade av behandlare världen över. Affischerna illustrerar sambandet mellan smärta och motsvarande punkt där behandling bör ske i enlighet Travell & Simons. 

Affisch en visar: smärtor i huvud, nacke, axel, bröst, arm, underarm och hand, och behandling. Affisch två visar: smärtor i höft, lår, knä, ben, fotled , fot, bäcken, gluteala och höft, och behandling. 

Observera att laminatet är en tunn laminering och därför lämpligen kan inramas eller kompletteras med upphängningslister. 

Storlek per plansch : h: 81 cm bredd: 96 cm

https://www.swehealth.se/anatomi-c-128/anatomiplanscher-c-129/affischer-for-behandling-c-258/triggerpunkter-plansch-smarta-monsteruppsattning-travell-simons-p-1994

Svergies störta lager av medicinska planscher hittar du hos Swehealth

 

Spikmatta | Akupressur - Magic Back Support

9 Jul 2016

Spikmatta | Akupressur - Magic Back Support

Akupressur / stretch med inbyggd Spikmatta speciellt för ländrygg

Akupressur Magic Back Support ™ är utformad för att komma åt att mjuka upp ländryggen på ett effektivt sätt. Den populära spikmattan som gett så många år av avspänning i bröstryggen finns nu äntligen utformad för även ländryggen. Denna spikmatta är ett utmärkt sätt att förbättra rörligheten i din rygg. Den är bekväm och enkel att använda och en utmärkt produkt för att förebygga spänningar. Kom åt akupressurpunkter effektivt med spikmattan

Här är bara några av fördelarna användarna älskar att berätta om:

Minskade ryggsmärtor

Förbättrad rörlighet

Förbättrad flexibilitet

Kompakt och portabel

 

Detta ingår :

Engelsk manual , DVD och band "För att använda som ett ryggstöd på en stol"

 

Micro skelett 45 cm

25 Apr 2016

Micro skelett 45 cm

Litet Skelett från SweHealth

Skelettet är 45 cm hög och visar skelettet av enskilda ben, med undantag av kotorna, och ben handen hos foten. Skelettet kan användas som en introduktion till skelettet anatomi. Observera att benen är inte tillräckligt detaljerade för att se broschyr poäng. Det är rörelse i axel, armbåge, handled, höft, knä och fotleder. Skallen är i tre delar, med rörliga käften och avtagbar kranietop.

Skelettet står på en vit plastplatta med en metallstav som skelettet kan avlägsnas.

Särskilt populära för barn och rolig gåva för anatomi intresserade.

Om du letar efter en mini skelett kan användas till exempel. sjukgymnastik träning,läkare,massageterapeut utbildning osv. då vår storsäljare Miniskelett 85 cm rekommenderas!

Swehealth TENS

5 Nov 2015

Swehealth utvecklar elektroder 

Nyhet under 2016

Köpa Skelett modell

17 Oct 2015

 

Nu har vi fått in nya Skelett modellen 85cm

 

Nytt miniskelett som sätter en ny standard för användningen av miniskelett


Nytt miniskelett som är mer prisvärt än någonsin. Miniskelettet utmärker sig genom att ha en väsentligt högre kvalitet av benagjutningarna, proportionerna och detaljerna än vad som är standard hos andra miniskelett. Dessutom är skelettet, som den enda i denna prisklass, utrustad med spinalnerver, diskusprolaps och en särskild gummibandsmontering av armar och ben som möjliggör fri rörelse i skulder och höftled. Kraniet är så detaljerat av alla suturer inklusive de i ögonhålan. Skelettet är redan populärt på läkarkliniker och bland massörstuderande med mera.

Miniskelett 85 cm

← Äldre inlägg